بخش فنی

بخش فنی واحد فنی

دیتا شیت محصولات شامل اطلاعات فنی، نوع کالا و غیره را از بخش فنی بخواهید
021-26456991
09123831685
09399213127

رضایت از پاسخگویی
90%
رضایت از سرعت عمل
85%
رضایت از پیگیری
86%
رضایت از رفتار
90%
رضایت از خرید
75%
رضایت از مجموع عملکرد
86%

اعضای بیشتر

حسابداری

Jonathan Smith

حسابداران
بخش روابط عمومی

Elita Chow

واحد روابط عمومی
بخش صادرات

Jhon Doe

واحد صادرات
بخش فروش

Jonathon Bin

واحد فروش