انبار کالا

انبار کالا انبار داران

لطفا پس از صدور فاکتور نهایی و ارجاع ان به بخش حسابداری، جهت کسب اطلاع از زمان ترخیص کالا و نحوه ارسال آن با انبار کالا تماس بگیرید.

021-26456991
021-26456293
021-22497467

رضایت از پاسخگویی
80%
رضایت از سرعت عمل
90%
رضایت از پیگیری
70%
رضایت از رفتار
75%
رضایت از خرید
85%
رضایت از مجموع عملکرد
95%

اعضای بیشتر

بخش صادرات

Jhon Doe

واحد صادرات
بخش فروش

Jonathon Bin

واحد فروش
بخش روابط عمومی

Elita Chow

واحد روابط عمومی
بخش فنی

Tomas Udoya

واحد فنی