بخش صادرات

بخش صادرات واحد صادرات

جهت اطلاع از تعرفه ها، قیمت کالا در کشور های همسایه، شرایط صادرات و معافیت ها لطفا با واحد صادرات تماس بگیرید
021-26456991
021-26456293
021-22497467

رضایت از پاسخگویی
90%
رضایت از سرعت عمل
85%
رضایت از پیگیری
80%
رضایت از رفتار
90%
رضایت از خرید
86%
رضایت از مجموع عملکرد
75%

اعضای بیشتر

بخش فنی

Tomas Udoya

واحد فنی
بخش روابط عمومی

Elita Chow

واحد روابط عمومی
انبار کالا

Eftakher Smith

انبار داران
بخش فروش

Jonathon Bin

واحد فروش