بخش فروش

بخش فروش واحد فروش

جهت صدور پیش فاکتور با بخش فروش لطفا تماس حاصل نمایید

رضایت از پاسخگویی
90%
رضایت از سرعت عمل
86%
رضایت از پیگیری
85%
رضایت از رفتار
90%
رضایت از خرید
85%
رضایت از مجموع عملکرد
86%

اعضای بیشتر

انبار کالا

Eftakher Smith

انبار داران
حسابداری

Jonathan Smith

حسابداران
بخش روابط عمومی

Elita Chow

واحد روابط عمومی
بخش فنی

Tomas Udoya

واحد فنی