توری پشه ای در برابر نور آفتاب ، سرما و گرمای محیط مقاوم می باشد و به همین دلیل به آن توری نسوز هم گفته می شود.شبکه مش های این تور به گونه ای در نظر گرفته شده که حشرات نمی توانند از روزنه های آن عبور کنند و در رد و بدل شدن هوا هم خللی ایجاد نمی کند.

مش فایبر گلاس یا توری فایبرگلاس مناسب جهت استحکام بتن ریزی ساختمان.

توری فایبرگلاس و یا مش فایبرگلاس مناسب جهت آب بندی و ایزولاسیون و تقویت لایه آب بندی.

مناسب جهت استحکام جهت پشت سنگ برای جلوگیری از ترک خوردگی.

مش فایبرگلاس در  اوزان 45 گرم تا 160 گرم   در عرض های 5 تا 200 سانتی متر   در چشمه های یک میل تا 10 میل

ارسال نمونه      مشاوره رایگان       ارسال به شهرستان      قیمت به صورت عمده

 

تعریف مشخصات توری های فایبرگلاس

1- چشمه یا روزنه توری های فایبرگلاس

هر نوع توری یا مش دارای روزنه هایی است که حاصل از تار و پود روی سطح می باشد. با توجه به نوع کاربرد هر نوع توری فایبرگلاس، چشمه ان مشخص می شود.

توری پشه ایی دارای چشمه یک میل می باشد؛ چرا که برای جلوگیری از ورود حشرات نیاز به چشمه ایی بسیار ریز می باشد.

توری مخصوص اپوکسی کف دارای چشمه ایی برابر با سه میل می باشد؛ چرا که برای اجرای کف پوش های اپوکسی نیاز به چشمه ایی نه خیلی ریز و نه خیلی بزرگ است.

توری مخصوص کار های سمن برد می تواند دارای چشمه هایی سه میل یا چهار میل باشد. در اجرای سمن برد ها ضخامت مناسب کار هم بسیار مهم است.

در مش فایبر گلاس مخصوص آب بندی چشمه های 3 یا 4 میل مناسب است. چمه سه میل سریع پر می شود ولی چشمه های 4 میل سخت پر خواهند شد ولی عایقی بسیار ضخیم ایجاد خواهند کرد.

مش فایبر گلاس 5 میل و 4 میل برای زیر گچکاری بسیار مناسب است و پرکاربرد.

مش فایبر گلاس مخصوص مقاوم کردن سطح و مسلح کردن بتن ریزی های می تواند چشمه هایی بالاتر از 5 میل داشته باشد و تا 10 میل مورد استفاده است.