انجام برش لیزری با کیفیت بر روی توری های فایبرگلاس می تواند امکان تولید توری را در عرض های مختلف برای شما ایجاد کند. برش توری 75 گرمی و 60 گرمی توسط مجموعه ما امکان پذیر است. ما توری های عرض دو متر را برای شما به اندازه های مختلف برش خواهیم زد.