این باشگاه که فرصتی برای ارج نهادن به همراهی همیشگی و انتقال حس سپاس و قدردانی تورنیا نسبت به مشتریان وفادار بوده است، با پیشنهادهای متنوع و جذاب در دسترس مشتریان خواهد بود.برای استفاده از امتیازات باشگاه،هر یک از فعالیت‌های شما،مشخص کننده میزان اعتبار شماست.