جهت استحکام بخشیدن به سنگ های کف و اسلب روی میز و کابینت، از توری های فایبرگلاس استفاده می شود که توری پشت سنگ نامیده می شود.تولید سفارشی انواع توری پشت سنگ در عرض های مختلف، تولید توری پشت سنگ اسلب، سنگ روی کابینت و سنگ کف

تولید و فروش انواع توری فایبرگلاس
تولید و فروش انواع نوار تیپ یا نوار درز بند
-نوار تیپ 60 گرمی با چشمه های 3 میل، 4 میل و 5 میل
-نوار تیپ 75 گرمی با چشمه های 4 میل و 5 میل
نوار تیپ های 5 سانتی 10 سانتی 15 سانتی و 20 سانتی