—-

پکیج های تخفیف دار

در اینجا بسته های تخفیف دار با توجه به مقدار خرید مشتریان عرضه می گردد.
برای خرید های عمده مش های فایبرگلاس یا توری فایبرگلاس، لطفا ابتدا نوع مش مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 • در جستجوی کلماتی چون : قیمت مش فایبرگلاس، قیمت توری فایبرگلاس، قیمت مش فایبر گلاس و قیمت توری فایبر گلاس لیستی از قیمت های متفاوت را برای شما بدست می آورد.
  دقت کنید نوع جنس مورد نظر شما از لحاظ گرماژ، ابعاد عرض طاقه و دهانه چشمه ها، مهم می باشد.
  اگر گرماژ کم می خواهید مش فایبرگلاس 45 گرمی مناسب است. این مش برای پشت کاشی های ظریف مناسب است. دهانه چشمه این مش کمتر از 3 میل است.
  اگر مش مناسب برای پشت سنگ می خواهد معمولا مش های عرض 100 و 120 سانتیمتر با گرماژ 75 گرم و دهانه چشمه 4 میل مناسب است.
پیشنهاد برنزی
15،500 تومان /هر متر مربع
  • 10T000 مترمربع
  • 60گرم
  • عرض 100 سانت
  • جنس درجه 2
  • 15،500 تومان
پیشنهاد نقره ای
9،500 تومان /متر مربع
  • 20،000 متر مربع
  • عرض 100 سانت
  • گرماژ75
  • دهانه چشمه 3
  • 15،000 تومان
پیشنهاد طلایی
9،300 تومان /متر مربع
  • 40،000 متر مربع
  • گرماژ60
  • عرض 100 سانت
  • دهانه چشمه 3 میل
  • تومان15،500

آرشیو "" میانگین "" قیمت میانگیمش های فایبر گلاس در ماه های گذشته

در اینجا می توانید روند افزایشی قیمت و یا شاید کاهش قیمت مش های فایبر گلاس را مشاهده نمایید.
تغییرات نرخ ارز در تغییرات قیمت مش های فایبرگلاس یا توری فایبر گلاس بسیار مهم می باشد. تغییرات در نرخ مالیات و گمرک ورودی مش های فایبر گلاس یا توری فایبرگلاس نیز مهم می باشد.

**لازم به ذکر است قیمت های ذکر شده در ذیل، قیمت های متوسط ارایه شده برای خرید های 1000 متر تا 2000 متر می باشد.

فروردین 97
2200 تومان /هر متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
اردیبهشت 97
2500 تومان /هر متر مربع
  • عرض های 120 تا 200
  • گرماژ75
خرداد 97
2800 تومان /هر متر مربع
  • عرض های 120 تا 200
  • گرماژ75
تیر 97
3000 تومان /هر متر مربع
  • عرضه های 40 تا 200
  • گرماژ75
مرداد 97
3350 تومان /هر متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
شهریور 97
4600 تومان /هر متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
مهر 97
5200 تومان /هر متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
آبان 97
4900 تومان /هر متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
آذر 97
4500 تومان /متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
دی 97
4500 تومان /متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
بهمن 97
4600 تومان /متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
اسفند 97
4800 تومان /متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
فروردین 98
4600 تومان /Day
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
اردیبهشت 98
4800 تومان /Day
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
خرداد 98
4600 تومان /Day
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
تیر 98
4600 تومان /Day
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
مرداد 98
4400 تومان /Day
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
شهریور 98
4400 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
مهر 98
4400 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ و 75و 60 و 45
آبان 98
4400 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
آذر 98
4400 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
دی 98
4300 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
بهمن 98
4400 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
اسفند 98
4400 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
فروردین 99
4600 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
اردیبهشت 99
4600 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
خرداد 99
5000 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
تیر 99
5200 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
مرداد 99
6000 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
شهریور 99
7200 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60 و 45
مهر 99
7500 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60
آبان 99
8000 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60
آذر 99
7500 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60
دی 99
7500 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60
بهمن 99
7500 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60
اسفند 99
7500 تومان /متر مربع
  • عرض 100 و 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75 و 60
فروردین 1400
7800 تومان /هر متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
اردیبهشت1400
7800 تومان /هر متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
خرداد1400
7800 تومان /هر متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
تیر1400
7900 تومان /هر متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
مرداد1400
8400 تومان /هر متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
شهریور1400
8700 تومان /هر متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
مهر 1400
8900 تومان /هر متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
آبان1400
9050 تومان /هر متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
آذر1400
9300 تومان /متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
دی1400
9300 تومان /متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
بهمن 1400
9300 تومان /متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
اسفند 1400
9300 تومان /متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
فروردین 1401
9300 تومان /متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
اردیبهشت 1401
9900 تومان /متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
خرداد1401
10،500 تومان /متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
تیر1401
11،000 تومان /متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
مرداد 1401
11،000 تومان /متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
شهریور 1401
11،000 تومان /متر مربع
  • عرض 100 سانتیمتر
  • گرماژ 75
مهر 1401
آبان 1401
آذر 1401
دی 1401
بهمن 1401
اسفند 1401
فروردین 1402
اردیبهشت 1402
خرداد 1402
تیر 1402
مرداد 1402
شهریور 1402
مهر 1402
آبان 1402
آذر 1402