مش فایبر گلاس در عرض های گوناگون

مش های فایبر گلاس می توانند برای تقویت و مسلح کردن هر سطحی استفاده گردند؛ با توجه به مساحت کار می توان از عرض های مناسب استفاده کرد؛ این مش ها از عرض های 120 سانتیمتر تا 200 سانتمیتر مورد استفاده قرار می گیرند

– عرض  120 سانتیمتر
– عرض 160 سانتیمتر
-عرض 170 سانتیمتر
-عرض 180 سانتیمتر
– عرض 200 سانتیمتر

  • کاربر کابین وب
  • تولید شده توسط کابین وب
  • تکمیل شده در 2018
  • مهارت ها وردپرس/PHP/CSS
  • اشتراک
مشاهده وبسایت