پکیج های تخفیف دار

در اینجا بسته های تخفیف دار با توجه به مقدار خرید مشتریان عرضه می گردد.
برای خرید های عمده مش های فایبرگلاس یا توری فایبرگلاس، لطفا ابتدا نوع مش مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 • در جستجوی کلماتی چون : قیمت مش فایبرگلاس، قیمت توری فایبرگلاس، قیمت مش فایبر گلاس و قیمت توری فایبر گلاس لیستی از قیمت های متفاوت را برای شما بدست می آورد.
  دقت کنید نوع جنس مورد نظر شما از لحاظ گرماژ، ابعاد عرض طاقه و دهانه چشمه ها، مهم می باشد.
  اگر گرماژ کم می خواهید مش فایبرگلاس 60 گرمی مناسب است. این مش برای پشت کاشی های ظریف مناسب است. دهانه چشمه این مش کمتر از 3 میل است.
  اگر مش مناسب برای پشت سنگ می خواهد معمولا مش های عرض 100 و 120 سانتیمتر با گرماژ 75 گرم و دهانه چشمه 4 میل مناسب است.
پیشنهاد برنزی
4380 تومان /هر متر مربع
  • 5000 مترمربع
  • 75گرم
  • عرض 120
  • جنس درجه 2
  • 4500 تومان
پیشنهاد نقره ای
4200 تومان /متر مربع
  • 40000 متر مربع
  • عرض 120
  • گرماژ75
  • دهانه چشمه 4
  • 4400 تومان
پیشنهاد طلایی
3850 تومان /متر مربع
  • 50000 متر مربع
  • گرماژ75
  • عرض 100
  • دهانه چشمه 4 میل
  • تومان4400

آرشیو قیمت مش های فایبر گلاس در ماه های گذشته

در اینجا می توانید روند افزایشی قیمت و یا شاید کاهش قیمت مش های فایبر گلاس را مشاهده نمایید.
تغییرات نرخ ارز در تغییرات قیمت مش های فایبرگلاس یا توری فایبر گلاس بسیار مهم می باشد. تغییرات در نرخ مالیات و گمرک ورودی مش های فایبر گلاس یا توری فایبرگلاس نیز مهم می باشد.

فروردین 97
2200 تومان /هر متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
اردیبهشت 97
2500 تومان /هر متر مربع
  • عرض های 120 تا 200
  • گرماژ75
خرداد 97
2800 تومان /هر متر مربع
  • عرض های 120 تا 200
  • گرماژ75
تیر 97
3000 تومان /هر متر مربع
  • عرضه های 40 تا 200
  • گرماژ75
مرداد 97
3350 تومان /هر متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
شهریور 97
4600 تومان /هر متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
مهر 97
5200 تومان /هر متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
آبان 97
4900 تومان /هر متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
آذر 97
4500 تومان /متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
دی 97
4380 تومان /متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
بهمن 97
4400 تومان /متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75
اسفند 97
0000 تومان /متر مربع
  • عرض 120 سانتیمتر
  • گرماژ 75